Theo Viện Tài chính quốc tế- IIF, luồng vốn đầu tư đổ vào các thị trường đang nổi tăng mạnh.

ct171 Viện Tài chính Quốc tế (IIF) cho biết, luồng vốn đầu tư nước ngoài vào các thị trường đang nổi đã đạt mức kỷ lục năm 2007, trong bối cảnh nhiều nhà đầu tư nước ngoài rời khỏi Mỹ và các nền kinh tế phát triển khác để tìm kiếm lợi nhuận cao hơn và tỷ lệ tăng trưởng kinh tế nhanh hơn ở các nước đang nổi. Theo IIF, tổng vốn đầu tư đổ vào các thị trường đang nổi đã lên tới 782,4 tỷ USD năm 2007, tăng mạnh so với con số 568,2 tỷ USD năm 2006 và 521 tỷ USD năm 2005. Trong số này, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng mạnh nhất, lên tới 255,6 tỷ USD năm 2007, so với 167,4 tỷ USD năm 2006. Đầu tư tín dụng từ các ngân hàng thương mại cũng tăng từ 211,7 tỷ USD năm 2006 lên 266,4 tỷ USD năm 2007, trong khi cho vay phi ngân hàng tăng từ 136 tỷ USD lên 216,9 tỷ USD. Tuy nhiên, đầu tư cổ phiếu đã giảm từ 53,4 tỷ USD năm 2006 xuống 43,5 tỷ USD trong năm qua, phản ánh sự mất giá của cổ phiếu trên các thị trường đang nổi vào cuối năm ngoái, trong bối cảnh nhiều nhà đầu tư không muốn nắm giữ những tài sản có nguy cơ cao sau hậu quả của cuộc khủng hoảng thị trường cho vay thế chấp dưới tiêu chuẩn ở Mỹ. Ông William Rhodes, Chủ tịch Citibank và là thành viên của Ban chấp hành IIF, khuyến cáo rằng những động thái như vậy có thể lan sang đầu tư tín dụng và đầu tư trực tiếp. Ông Rhodes cho rằng đây là thời điểm thích hợp để chính phủ ở các thị trường đang nổi tăng cường các chính sách kinh tế vĩ mô và cải tổ hơn nữa nhằm đạt được những tiến bộ có ý nghĩa. Theo IIF, luồng vốn đầu tư đổ vào các thị trường đang nổi tăng mạnh là nhờ vào một số nhân tố chủ yếu, kể cả việc giảm mạnh tỷ lệ lãi suất của Mỹ, nhân tố đã giúp thúc đẩy luồng vốn đổ vào các thị trường có lợi nhuận cao hơn, và sự tăng trưởng nhanh của các thị trường đang nổi.