(HNM) - Ngày 26-3, Cục Kiểm soát và An toàn bức xạ, hạt nhân (KSATBXHN) đã tổ chức hội thảo tổng kết, đánh giá tình hình 10 năm thực hiện Pháp lệnh An toàn và kiểm soát bức xạ.