(VH)- Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi học sinh giỏi.

Ngoài các quy định chung về đối tượng, công tác tổ chức thi, đề thi, chấm thi..., điều khoản quan trọng nhất được quan tâm là thông tư đã bãi bỏ quy định “không liên hệ, mời người ngoài đơn vị dự thi ôn luyện, tập huấn cho người dạy và người học của đơn vị mình dưới bất kỳ hình thức và thời gian nào”. Thông tư cũng quy định tỷ lệ giải đối với mỗi môn thi, trong đó, tổng số giải Nhất, Nhì, Ba không quá 75% tổng số giải và số giải Nhất không quá 5% tổng số giải. Vũ Phượng