(HNM) - Theo dự thảo lần 2 Thông tư Quy định một số điều kiện, hồ sơ mở ngành đào tạo trình độ CĐ, ĐH, thạc sĩ, tiến sĩ của Bộ GD-ĐT, đã không còn quy định trường ngoài công lập không được mở ngành sư phạm, luật, báo chí.

Việc không cho phép các trường ngoài công lập đào tạo các ngành nói trên trong dự thảo lần đầu đã tạo nên một số ý kiến cho rằng không có sự bình đẳng giữa trường trong và ngoài công lập. Theo Vụ trưởng Vụ GD-ĐH Trần Thị Hà, đây chỉ là sự nhầm lẫn của người hiệu chỉnh dự thảo khi đưa văn bản lên mạng để lấy ý kiến của dư luận. Đó chỉ là ý kiến từ một đơn vị thuộc Bộ trong quá trình đưa dự thảo lấy ý kiến, còn trong quá trình chỉ đạo và soạn thảo dự thảo không hề có nội dung này.