Những khoản tiền thưởng lớn giúp các tuyển thủ rủng rỉnh hơn cho những dự định và kế hoạch đón Tết.