(Danong.com) Trước khi bắt tay vào bài trí đồ đạc, bạn nên tính trước căn phòng đó sẽ được sử dụng như thế nào.