Ông Nguyễn Văn Dưỡng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp vừa ký quyết định kỷ luật hàng loạt lãnh đạo, cán bộ thuộc Phòng Giáo dục huyện này do điều hành sử dụng kinh phí sai mục đích, nợ phụ cấp của giáo viên trên 1,7 tỷ đồng.