Kiểu áo da vai độn cao mà Vic bắt đầu diện từ tháng 10/2007 đang là mốt được khá nhiều sao ưa chuộng. Dưới đây là cách làm vui biến một chiếc áo thông thường sang loại áo có dáng vẻ lạ này.

Cách làm chiếc áo trên The Sun: >> Hình ảnh một số sao trong kiểu áo độn vai Ban Mai