Ngoài chuyện lớn lao như hòa hợp tâm hồn, kề vai sát cánh bên nhau lúc khó khăn, còn vô số hành động, cử chỉ cực kỳ nhỏ khiến chàng yêu nàng