(VTC News) - Mẹo nhỏ sau đây sẽ giúp bạn làm sạch mùi tanh khi chế biến cá trên thớt gỗ và đảm bảo vệ sinh cho cả gia đình khi sử dụng lại chiếc thớt đó.

(VTC News) - Mẹo nhỏ sau đây sẽ giúp bạn làm sạch mùi tanh khi chế biến cá trên thớt gỗ và đảm bảo vệ sinh cho cả gia đình khi sử dụng lại chiếc thớt đó.

Xem Clip:

VTV9

An Nhiên