Hanoinet - Lắp khóa cho những ngăn tủ chứa các đồ dùng lau nhà, thuốc, mỹ phẩm, hóa chất hay các chất độc hại khác. Đừng tự cho rằng ngăn tủ đủ cao, con không thể với được.