Với sự trợ giúp của các microphone và máy tính, người sử dụng dễ dàng có thể nghe được giọng nói của mình một cách rõ ràng bằng cách thực hiện các bước như trong bài viết