Tất cả hành động của đàn ông, nhất là trong khoảnh khắc vô tình khi không biết bạn để ý, có thể nói lên rất nhiều điều về tính cách của anh ta.