(VTC News) - Tư vấn của chuyên gia về cách xử trí ban đầu khi trẻ vô tình ăn, nuốt phải những dị vật hay hóa chất.

VTV

Vũ Nguyên