ANTĐ - Thời điểm này, CAH Phúc Thọ đã giải quyết thủ tục hành chính sang tên chuyển chủ xe máy theo Thông tư 12 của Bộ CA cho 8 xã trên địa bàn, với hàng nhìn trường hợp. Tuy nhiên, xunh quanh việc thực hiện Thông tư 12 đã phát sinh không ít những khó khăn cho cơ quan chức năng, cũng như chủ phương tiện.

ANTĐ