SGTT - Ngày 18.9.2009 báo Sài Gòn Tiếp Thị đăng bài “Đồng bằng sông Cửu Long la làng vì thiếu thợ”, trong đó có đề cập đến tình trạng thiếu thợ của công ty cổ phần may Sông Tiền (Tiền Giang). Nguồn tin này được phóng viên lấy từ cơ quan chức năng, nhưng chưa kiểm chứng từ công ty. Do đó thông tin về tình trạng thiếu thợ tại công ty là chưa có cơ sở.

Báo SGTT xin cáo lỗi công ty cổ phần may Sông Tiền và bạn đọc.