(VTC News) - Xem đôi vợ chồng này cãi nhau giữa phố.

Hoàng Việt (DMC)