TTO - Trước sức ép dữ dội từ CĐV, hội đồng cổ đông và báo chí, chủ tịch Ramón Calderón đã quyết định chia tay Real Madrid chỉ sau hơn 2 năm nắm quyền.