(VTC News) - HLV Calisto hẳn đã thu được rất nhiều kết quả trong chuyến làm khách VIP của sân Long An.