Hai ca sĩ về một phe trêu chọc đồng nghiệp trên ghế nóng 'Tuyệt đỉnh song ca'.