Báo Quân đội nhân dân có rất nhiều trang, mục, nhưng có lẽ hấp dẫn tôi nhất vẫn là mục “Quê hương người chiến sĩ”...