Ngân hàng Nhà nước Cam-pu-chia (NBC) thông báo đã cấp phép cho Ngân hàng Sài Gòn Thương tín (Sacombank) của Việt Nam mở chi nhánh tại thủ đô Phnôm Pênh...