Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia và Công ty chứng khoán Hàn Quốc (Korean Exchange), nhà hoạt động chứng khoán lớn thứ 5 ở châu Á, đã vừa ký hiệp định thành lập công ty chứng khoán đầu tiên của Campuchia vào năm 2009.

cp241 Đây là một liên doanh, trong đó phía Campuchia nắm 51% cổ phần và phía công ty Hàn Quốc nắm 49%. Ông Mey Vann, Vụ trưởng Vụ kinh doanh tài chính thuộc Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia, cho biết các công ty Campuchia có thể đăng ký niêm yết lên sàn giao dịch vào giữa năm 2009. Tuy nhiên, các công ty muốn đăng ký trước tiên phải đáp ứng đầy đủ những yêu cầu về tính minh bạch và độ tin cậy về vốn