Hanoinet - Theo các công tố viên, nam giới, phụ nữ, trẻ em bị xích vào những chiếc giường thép, bị tra tấn dã man, rồi bị giết chết. Trước khi bị hành hình, tù nhân được chụp ảnh kỹ càng.