Hôm qua thấy đăng cũng topic nội dung tương tự giá 10 triệu mà?

Hôm qua thấy đăng cũng topic nội dung tương tự giá 10 triệu mà?