Dầu nhớt đóng vai trò quan trọng chính yếu trong việc bôi trơn hệ thống máy móc, động cơ. Vì vậy, việc bảo trì hệ thống bôi trơn để xe hoạt động tốt, giảm thiểu các hư hỏng giữa đường là rất cần thiết. Sau đây là một số hướng dẫn cơ bản để bạn kiểm tra, bảo trì hệ thống bôi trơn cho chiếc xe của mình.