Theo trình bày của cháu Thy tại cơ quan điều tra, Vương Khánh Hiệp đã rất nhiều lần giở trò đồi bại với cô bé trong thời gian cháu làm “ôsin” tại gia đình này