(VietNamNet) – 3 năm thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp, ngành tư pháp nêu lên thực trạng cán bộ tư pháp vẫn thiếu và yếu chuyên môn.