ANTĐ - Một con ngựa sắt khổng lồ xuất hiện ở đền Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội đã làm "nóng" dư luận nhiều ngày qua.

Ngàu 3-3, Sở VHTT- DL Nội yêu cầu UBND xã Phù Đồng và BQL Di tích đền Phù Đổng chuyển các hiện vật cung tiến như ngựa, áo giáp sắt ra khỏi khu vực di tích. Tiến hành kiểm điểm trách nhiệm của BQL di tích đền Phù Đổng và báo cáo UBND thành phố Hà Nội trong tháng 3 năm 2014.

Clip:

Ánh Nguyệt