Sức gió khủng khiếp của bão số 10 dễ dàng thổi bay nóc hàng trăm ngôi nhà, quật đổ cây cối, cột điện, bẻ gãy cả các công trình kiên cố bằng gạch vữa hay sắt thép.

Theo VTC14