Tình hình vi phạm TTATGT, các hành vi uống rượu, bia quá nồng độ quy định và sử dụng các chất kích thích mà pháp luật cấm sử dụng của người lái xe vẫn phổ biến. Chi tiết...