Cũng như chứng khoán, nếu có Vn-Index bất động sản, Chính phủ nhìn vào đó sẽ biết cần kích thích hay hạ nhiệt thị trường.