(HNMO)– Bộ Xây dựng vừa có văn bản số 518/BXD-KTTC do Thứ trưởng Đinh Tiến Dũng ký ngày 25/3/2008 gửi Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung một số hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá vật liệu xây dựng (VLXD).