Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản số 8821/NHNN-TD yêu cầu các Ngân hàng thương mại Nhà nước và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam: Tiếp tục cân đối để đảm bảo đủ vốn cho Tổng Công ty Lương thực miền Nam, Tổng Công ty Lương thực miền Bắc và các doanh nghiệp kinh doanh lương thực thu mua 400.000 tấn lúa hàng hóa