Thật là một tính toán không hợp tình hợp lý chút nào! Nếu lo ngại nông dân không biết làm gì với số tiền bồi thường nhận được và có thể sinh ra cờ bạc, rượu chè