Tay nghề của các chuyên viên quyết định đến 50% kết quả về thẩm mỹ và cả sự an toàn sức khỏe, thậm chí tính mạng khách hàng. Thế nhưng, không ít nhân viên có tay nghề chỉ ở con số 0. Hậu quả "thượng đế" nhận lãnh là gì?