Trong trường hợp nghi ngờ hai người không cùng huyết thống, xét nghiệm ADN là cách tốt nhất để làm rõ sự thật với các bước khá đơn giản.

Hoàng Hiệp - Hà Quyên