Bạn Đào Thị Thúy bị bỏng thực quản - 3 năm liền không thể ăn, uống, không thể nói, không thể tự thở. Hiện tại gia đình đang rất cần thông tin về cách chữa trị cho trường hợp này, anh chị nào quen biết với bác sĩ hoặc có thông tin chữa bệnh vui lòng giúp với nhé. Thông tin chi tiết về Thúy xin xem ở...

Bạn Đào Thị Thúy bị bỏng thực quản - 3 năm liền không thể ăn, uống, không thể nói, không thể tự thở. Hiện tại gia đình đang rất cần thông tin về cách chữa trị cho trường hợp này, anh chị nào quen biết với bác sĩ hoặc có thông tin chữa bệnh vui lòng giúp với nhé. Thông tin chi tiết về Thúy xin xem ở link sau : http://uocmoxanh.vn/forum/showthread.php?t=972 . Cám ơn mọi người rất nhiều. Bạn Đào Thị Thúy bị bỏng thực quản * 3 năm liền không thể ăn, uống, không thể nói, không thể tự thở. Hiện tại gia đình đang rất cần thông tin về cách chữa trị cho trường hợp này, anh chị nào quen biết với bác sĩ hoặc có thông tin chữa bệnh vui lòng giúp với nhé. Thông tin chi tiết về Thúy xin xem ở link sau : http://uocmoxanh.vn/forum/showthread.php?t=972 . Cám ơn mọi người rất nhiều. Bạn Đào Thị Thúy bị bỏng thực quản - 3 năm liền không thể ăn, uống, không thể nói, không thể tự thở. Hiện tại gia đình đang rất cần thông tin về cách chữa trị cho trường hợp này, anh chị nào quen biết với bác sĩ hoặc có thông tin chữa bệnh vui lòng giúp với nhé. Thông tin chi tiết về Thúy xin xem ở link sau : http://uocmoxanh.vn/forum/showthread.php?t=972 . Cám ơn mọi người rất nhiều.