Giá cổ phiếu đã rẻ vẫn còn có thể rẻ hơn, giao dịch Vn-Index tuần qua nói lên điều đó khi khối lượng cùng giá trị sụt gần 30% so tuần trước.