Nhận định của TS Võ Trí Thành - Trưởng Ban Nghiên cứu Chính sách Hội nhập kinh tế quốc tế (Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế trung ương) trong cuộc trao đổi...