Tội phạm mạng tạo ra một trang web giống hệt YouTube với mục đích đính các mã nguồn hay phần mềm độc hại mỗi khi người vào website giả này.