(VEN) - Trước thực tế nhiều DN phản ánh về những khó khăn trong việc áp dụng giờ cao điểm sáng được quy định từ 9h30-11h30 từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần bắt đầu áp dụng từ ngày 1/3/2009. Ngày 27/3, Bộ Công Thương đã tổ chức cuộc họp do Thứ trưởng Thường trực Bùi Xuân Khu chủ trì, thông báo ý kiến của Bộ về vấn đề này.