Quý I-2011, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Cần Thơ lập danh sách để cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho 92.349 người nghèo và hỗ trợ 50% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho 77.446 người cận nghèo, tăng hơn 60.000 người so với năm 2010. Dự án hỗ trợ y tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long hỗ trợ thêm 30% mệnh giá thẻ bảo hiểm y tế cho khoảng 12.700 người cận nghèo theo chuẩn mới.

An Thịnh