(PL)- Vấn đề này đã được thông qua trong cuộc họp giữa Sở Giao thông Vận tải TP Cần Thơ và các hãng xe.