Người dân sống trong vùng quy hoạch này không những không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà còn không được cấp giấy chứng minh thư nhân dân cũng như quyền được có nơi tạm trú.