Tôi xin góp ý thêm cho các kiến nghị về những bất cập của luật giao thông: Hiện tại chưa thấy các biện pháp chế tài về tiếng ồn của phương tiện giao thông. Đường sá đông đúc nhưng mọi người sử dụng còi vô tư, nhất là các xe buýt nội thành.