Doanh nghiệp nhà nước vẫn hấp dẫn đầu tư nước ngoài, nhưng lời chào mời bây giờ phải đủ lớn họ mới vào. Chứng khoán ngày càng thể hiện tính phong vũ biểu của nền kinh tế. Giao dịch trực tuyến là đột phá của chứng khoán năm nay.