Quan hệ Trung Quốc và Pháp đang có dấu hiệu căng thẳng xung quanh vấn đề Olympic Bắc Kinh 2008 và Tây Tạng.