Một số chủ doanh nghiệp dùng chứng thư bảo lãnh ngân hàng giả để tạm ứng tiền, hàng hóa và lòng tin của đối tác.

Phản ánh của phóng viên Truyền hình Thông tấn:

TTXVN/ Báo Tin Tức