Lưu Hiểu Khánh, nữ diễn viên Trung Quốc gây rất nhiều tranh cãi, chưa bao giờ thôi hết niềm đam mê nghệ thuật và chưa bao giờ bị khán giả lãng quên.